REGULAMIN ONE LOFT RACE POLISH MASTERS 2022

One Loft Race Polish Masters

Wieprzyce 28 66-450 Bogdaniec Poland

 • Udział w zawodach może wziąć każdy, z wyjątkiem organizatora i rodziny organizatora. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.olrpolishmasters.com    
 • Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn po 5 gołębi plus 1 gołąb rezerwowy do każdej drużyny rocznika 2022 , zaobrączkowanymi obrączkami rodowymi FCI z kartami własności i rodowodami (karty własności i rodowody muszą być dostarczone wraz z dostarczeniem gołębi oraz dokładnego adresu korespondencyjnego wraz z numerami telefonów  )
 •  Wiek gołębi ,które będą dostarczane wynosi 40-45 dni. Gołąb powinien umieć samodzielnie jeść i pić.
 • Gołębie powinny być zdrowe oraz zaszczepione przeciwko Paramyksowiriozie minimum 10 dni przed dostarczeniem do gołębnika OLR Polish Masters.
 • Organizator zachęca do osobistego dostarczania ptaków ,lecz jeśli jest to niemożliwe wysyłkę gołębi należy adresować na adres OLR- Polish Masters Wieprzyce 28 66-450 Bogdaniec .
 • Osobniki z widocznymi oznakami choroby nie będą przyjmowane. Uczestnik ma prawo do wymiany chorego gołębia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia gołębi. W przypadku padnięcia ptaka na przestrzeni 14 dniu , uczestnik ma prawo go wymienić .
 • Gołębie będą zaszczepione  ponownie przeciw paramyxowirozie i ospie i chorobę młodych .
 • Termin przyjmowania gołębi do Wspólnego Gołębnika jest od 15.03.2022 r. do 20.05.2022r.  W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki oraz zostaną plombowane komisyjnie obrączki rodowe . Wszystkie przyjęte gołębie będą wymieszane na gołębniku , gołębnik nie będzie dzielony na boxy . 
 • Wraz zapisaniem gołębi na edycję 2022 należy dokonać zaliczki w wysokości 100 euro(500 zł) w ciągu 14 dni od zgłoszenia .Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi .  Wszystkim uczestnikom zostaną wystawione FV za dokonane wpłaty.
 • Wśród uczestników, którzy dokonają pełnej wpłaty za drużynę gołębi do dnia 15.03.2022 r. , zostanie rozlosowana nagroda dodatkowa w postaci dwóch  8-dniowych wycieczek  All-inclusive  .Za każdą opłaconą drużynę przysługuje jeden los.  
 • Opłata za gołębia wynosi 120 euro(550 zł) brutto . Opłata za drużynę wynosi za 5 gołębi po 120euro (550 zł) /szt. ,łącznie 600 euro(2750 zł) brutto . Gołąb rezerwowy jest darmowy do lotu finałowego , tzn. będą automatycznie wchodziły za gołębie podstawowe w przypadku zaginięcia gołębia podstawowego . W przypadku pełnej drużyny ,która dotrwa do finały ,uczestnik ma prawo aktywować gołębia na Lot finałowy ,który będzie walczył o główną wygraną , jak i w klasyfikacji AS.
 • Uczestnik z edycji 2021 ,którego żaden gołąb nie doleciał do finału ma możliwość skorzystania z obsadzeniu darmowej drużyny na rok 2022 na mocy zgłoszenia i opłacenia jednej w edycji 2022, tj. uczestnik zgłasza 1 drużynę , za jedną uiszcza opłatę i drugą dostaję gratis.
 • Przed pierwszym lotem treningowym około 21 dni przed,zostaną przeprowadzone 2-5 inwentaryzacje stada ,oraz wraz z ostatnią inwentaryzacją wszystkie gołębie będą fotografowane , zdjęcia te będą umieszczane na stronie www.olr-polishmasters.com
 • Uczestnik ,który straci gołębia do pierwszego lotu treningowego ,nie ma możliwości wymiany ,lecz w edycji 2023 ma możliwość dodać gołębia nieodpłatnie .
 • Gołębie dostarczone na OLR Polish Masters od dnia dostarczenia do lotu finałowego podlegają rozporządzeniom organizatora .

                            -opieki weterynaryjnej 

                            -szczepień ochronnych  

                             -organizowania lotów treningowych i konkursowych  

                             -karmy i suplementów  

 • Wszystkie loty zależne będą od pogody a Organizator będzie osobą decyzyjną w kwestii ewentualnych zmian terminów odbywania się poszczególnych konkursów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, miejsc i lotów konkursowych, skrócenia długości i ilości ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe.  
 • Organizator zakłada 10-12 lotów treningowych :

2 km x 2

5km x 2

10km x1

15km x2

20km x2

30km x 2

60km x1

 • Loty konkursowe ( kierunek lotów północno -zachodni) mapa w zakładce MAPA

-1 lot konkursowy 85 km

-2 lot konkursowy 120 km

-3 lot konkursowy 170 km

-4 lot konkursowy 230 km

-5 lot konkursowy 300 km

-FINAŁ 445 km -500 km

-SUPER LOFT OLR POLISH Masters -550 km dla chętnych aktywacja 300 zł

 • Lot SUPER LOFT OLR Polish Masters nie będzie uwzględniany do klasyfikacji drużynowej oraz AS. Jest to dodatkowy lot odpłatny ,w którym będą mogły uczestniczyć wszystkie gołębie oprócz 3 pierwszych gołębi z Finału oraz 3 pierwszych Asów . Cała zebrana pula pieniężna dostanie przeznaczona na nagrody pieniężne z tego lotu . Aktywacja gołębia na lot 65 euro(300 zł) brutto .
 • W punktacji drużynowej będą liczone 3 pierwsze gołębie z 5-ciu z wszystkich lotów konkursowych wraz z lotem finałowym .Wielkość punktacji jest uzależniona od odległości lotu ,spadek od pierwszego do ostatniego gołębia w konkursie wynosi 20 %   Punkty  stałe z poszczególnych lotów:  

  1.Lot konkursowy 10 punktów  

                            2.Lot konkursowy 20 punktów   

                            3.Lot konkursowy 30 punktów   

                            4. Lot konkursowy 40 punktów   

                            5.Lot konkursowy 50 punktów 

                            6.Lot FINAŁOWY   60 punktów

                            7. Lot SUPER LOFT OLR Polish Masters -10 punktów.

 • Punktacja drużynowa ,jak i As będzie liczona w kolejności : punkty ,następnie ilość konkursów .   
 • Długość lotów i terminy lotów mogę ulec zmianie . Pierwszy lot konkursowy planowany jest w granicach 1.08.2022r.

Nagrody 2022:

Loty konkursowe od 1 do 5 :

1 miejsce220 euro +dyplom+medal(1000zł)
2 miejsce175 euro +dyplom+medal(800zł)
3 miejsce 150 euro +dyplom+medal(700zł)
4 miejsce 130 euro +dyplom(600zł)
5 miejsce 110 euro +dyplom(500zł)
6 miejsce 110 euro +dyplom(500zł)
7 miejsce 110 euro +dyplom(500zł)
8 miejsce 110 euro +dyplom(500zł)
9 miejsce 90 euro +dyplom(400zł)
10 miejsce 90 euro +dyplom(400zł)
11-20 miejsce 45 euro +dyplom(200zł)

Klasyfikacja drużynowa po 6 lotach

1 miejsceCar 22 000 euro +puchar(Samochód o wartości 100 000zł )
2 miejsceCar 12 000euro+puchar(Samochód o wartości 55 000 zł )
3 miejsce 7700 euro + puchar(35 000zł)
4 miejsce 2200 euro + puchar(10 000 zł)
5 miejsce 1100 euro + puchar(5000zł
6 miejsce 1100 euro + puchar(5000zł)
7 miejsce 1100 euro + puchar(5000zł)
8 miejsce 550 euro + puchar(2500zł)
9 miejsce 550 euro + puchar(2500zł)
10 miejsce 550 euro + puchar(2500zł)
11-20 miejsce Free Team for year 2023(Darmowa drużyna na rok 2023)

Finał :

1 miejsce8800 euro +puchar(40 000zł)
2 miejsce4400 euro +puchar(20 000zł)
3 miejsce 3300 euro +puchar(15 000zł)
4 miejsce 2200 euro +puchar(10 000zł)
5 miejsce 1000 euro +puchar(5000zł)
6 miejsce 660 euro +puchar(3000zł)
7 miejsce 660 euro +puchar(3000zł)
8 miejsce 660 euro +puchar(3000zł)
9 miejsce 660 euro +puchar(3000zł)
10 miejsce 660 euro +puchar(3000zł)
11-50 miejsce 175 euro  +dyplom+medal(800zł)
51-100 miejsce 100 euro +dyplom+medal(450zł)
101-200 miejsce 45 euro +dyplom+medal(200zł)

AS- loty konkursowe 1-5+ Finał :

1 miejsce11 000 euro +puchar(50 000zł)
2 miejsce6600 euro +puchar(30 000zł)
3 miejsce 2200 euro +puchar(10 000zł)
4 miejsce 1540 euro +puchar(7000zł) 
5 miejsce 660 euro +puchar(3000zł)
6 miejsce 440 euro +puchar(2000zł)
7 miejsce 220 euro +puchar(1000zł)
8 miejsce 220 euro +puchar(1000zł)
9 miejsce 110 euro +puchar(500zł)
10 miejsce 110 euro +puchar(500zł)
11-20 miejsce 90 euro +dyplom+medal(400zł)

Lot dodatkowy SUPER LOFT OLR Polish Masters 550 km

1 miejsce30 % puli zebranych aktywacji+puchar
2 miejsce20 % puli zebranych aktywacji+puchar
3 miejsce 10 % puli zebranych aktywacji+puchar
4 miejsce 10 % puli zebranych aktywacji+dyplom
5 miejsce 5 % puli zebranych aktywacji+dyplom
6 miejsce 5 % puli zebranych aktywacji+dyplom
7 miejsce 5 % puli zebranych aktywacji+dyplom
8 miejsce 5 % puli zebranych aktywacji+dyplom
9 miejsce 5 % puli zebranych aktywacji+dyplom
10 miejsce 5 % puli zebranych aktywacji+dyplom
 • Pula Nagród wynosi 600 000 zł ,w której skład wchodzi : Nagrody z lotów konkursowych 1-5 ,Nagrody lot Finałowy , Nagrody lot SUPER LOFT OLR Polish Masters, puchary , dyplomy , impreza dla uczestników .
 • Nagrody przy obsadzie 2500 gołębi opłaconych gołębi . W przypadku mniejszej obsady nagrody będą procentowo zmniejszone . ( w przypadku mniejszej obsady nagrody zostaną skorygowane po zakończeniu przyjmowania )
 • Organizator informuje iż od kwoty powyżej 2000 zł zostaje odprowadzany podatek od wygranej 10% do urzędu skarbowego , kwoty poniżej 2000 zł są zwolnione ustawowo .
 • Gołębie po zakończeniu aukcji zostaną wystawione na licytację na portalu www.pigebook.com . Cena startowa netto będzie wynosić 100 euro . Kwota wylicytowana będzie podzielona w sposób następujący :

50% kwoty netto hodowca

50 % kwoty netto organizator

Gołębie niesprzedane przechodzą na własność organizatora.

 • Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu aukcji w ciągu 14 dni
 • W kwestiach spornych ostatecznie decyzję podejmuje organizator
 • W dniu finału będzie organizowana impreza dla uczestników jak i chętnych uczestników w roku 2023 . Organizator świadczy możliwość rezerwacji noclegu
 • Uczestnictwo w edycji 2022 , jak i wpłata należności oznacza akceptację regulamin ONE LOFT RACE POLISH MASTERS w edycji 2022 .

Zapisy na edycję 2022 OLR POLISH MASTERS : LINK DO ZAPISÓW

One Loft Race Polish Masters

Wieprzyce 28 66-450 Bogadaniec Polska

Organizator 00 48 794-530-821 – Kacper Mak

Konto PLN :10 2490 0005 0000 4530 5812 9868

Konto EUR: 44 2490 0005 0000 4600 3543 0436